bitirmek

v. finish, leave off, complete, bring to an end, end, terminate, graduate, run out, sign off, call it off, break up, carry through, cease, clean up, clear off, close, bring to completion, conclude, consume, deplete, drink, make an end of
* * *
complete

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bitirmek — i 1) Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım. P. Safa 2) Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu. A. Gündüz 3) Onulmaz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yaşını bitirmek — öngörülen belli bir yaş sınırına varmak Hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yiyip bitirmek — 1) tüketmek 2) onmaz duruma getirmek, yıkımına sebep olmak 3) sürekli olarak tedirgin etmek, üzmek, hırpalamak İçinde çarpışan bu iki zıt kuvvetten hangisine tabi olacağını bir türlü kestiremiyor, kendi kendini yiyip bitiriyordu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iş bitirmek — bir işi iyi bir sonuca ulaştırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kendini yiyip bitirmek — kendi kendini yemek Üzülmek ne kelime efendiciğim, kendimi yiyip bitiriyorum. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gözlerini bitirmek — gözlerini aşırı yormak Her gece fasılasız çalışmak gözlerimi bitirdi. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • işini bitirmek — argo (birinin) öldürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hitam vermek — bitirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • itmam etmek — bitirmek, tamamlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • son vermek — bitirmek, sona erdirmek Çok geçmeden büyük ağabeyim bu anarşiye son vermek ihtiyacını duydu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ardını almak (veya getirmek) — bitirmek, tamamlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.